ZBrushCentral

Zhurong, The Overlord Of The Eternal Flame

Here are some beauty shots of Zhurong, The Overlord Of The Eternal Flame a sculpt I did a while back for Celestial.

Zhurong front full.jpgZhurong back full.jpgZhurong side zoom.jpgZhurong front zoom .jpgZhurong back zoom.jpgZhurong engine.jpgZhurong legs.jpg

Attachments

Zhurong front full.jpg

Zhurong back full.jpg

Zhurong side zoom.jpg

Zhurong front zoom .jpg

Zhurong back zoom.jpg

Zhurong engine.jpg

Zhurong legs.jpg

3 Likes

Bravo:+1:

Và đó là những điều mình cần Một bài viết cũng khá đầu tư, cảm ơn bạn