ZBrushCentral

Ilyo voyvoda

Последният хайдутин, българският национален герой и революционер Ильо войвода.

The last haidutin, bulgarian national hero and revolutionary Ilyo voyvoda
English below
Check out the making of video here:

В началото на пандемията бях потърсен от Сдружение Хайдути. Те ми представиха своя проект - реконструкция на Ильо войвода. Те бяха поели инициативата да ушият на ръка носията на националния герой такава, каквато е била, а на мен предложиха да направя главата. Завършената фигура щеше да е дарение за музея в град Кюстендил. С радост приех да бъда част от случващото се, защото бях силно впечатлен от техния пример - във време в което всички се затвориха и започнаха да спестяват, те удържаха на обещанието си и вложиха собствени средства за осъществяването на този проект. Главата беше направена в Pixologic ZBrush и след това моделът беше материализиран с помощта на 3Д принтер.
На видеото в публикацията може да добиете малка представа как се случва изработката. Искам да благодаря на всички, които участваха в този колективен проект и специално на George Kazakov за страхотните кадри и работилницата. :slight_smile:

At the start of the pandemic I was contacted by Сдружение Хайдути (https://www.facebook.com/bghajduti). They presented me their project - reconstruction of Ilyo Voyvoda (https://en.wikipedia.org/wiki/Ilyo_Voyvoda). They had taken the initiative to hand sаw the original authentic clothing of the national hero and offered me to model the head. The finished piece was going to be donated to the museum in the city of Kyustendil. I gladly accepted to be part of this project because I was very impressed with their example - in times when everyone was locked down and struggled to save, they kept their promise and invested their own funds in the implementation of this project. The head was modeled with Pixologic ZBrush and then the model was materialized with a 3D printer.
In the video in this post you can get an idea of how the workmanship happens. I want to thank everyone who participated in this collaborative project and especially George Kazakov for the awesome shots and workshop. :slight_smile: